Koja je veza između dijabetesa i krvožilnih bolesti?

Kakva je veza između dijabetesa i krvožilnih bolesti? 

U Hrvatskoj je 2019. godine bilo oko 315 000 registriranih bolesnika s dijabetesom, a taj se broj stalno povećava. Zabrinjavajuće je i to što se učestalost dijabetesa povećava i kod mlađih osoba.7

Visoka razina glukoze u krvi nije jedini problem s kojim se dijabetičari moraju nositi. Dijabetes je također i bolest krvožilnog sustava. 

Dijabetes tipa 2 može godinama proći nezapaženo, ali njegova je prognoza jednako loša koliko i prognoza srčanog udara (infarkta miokarda). Infarkt miokarda u većini slučajeva ima očite simptome i bolesnici su svjesni da su pogođeni teškom bolesti. Za razliku od toga, kada im se dijagnosticira dijabetes tipa 2, bolesnici vjeruju da su zdravi jer gotovo da i nemaju nikakve simptome. Mora se naglasiti da, nažalost, prognoza za bolesnike s dijabetesom nije nimalo bolja od bolesnika s prethodnim infarktom miokarda.(1,2)

Kakva je veza između dijabetesa i bolesti krvnih žila?

Iako se kod dijabetesa ateroskleroza u malim i velikim krvnim žilama ubrzava, smatra se da je to uglavnom metabolička bolest. Dijabetes sam po sebi nosi isti rizik od infarkta miokarda za bolesnike, kao da su  već i prije imali infarkt miokarda. Ateroskleroza je odgovorna za gotovo 80% svih smrtnih slučajeva među dijabetičarima, a više od 75% hospitalizacija dijabetičara je zbog kardiovaskularnih bolesti. Vodeći uzrok smrti je infarkt miokarda, nakon čega slijedi moždani udar.(3)

Dijabetes se sada smatra i bolešću srca. Znači li to da bolesnici s dijabetesom imaju veći rizik od ostalih bolesti krvožilnog sustava?

Dijabetes također može dovesti do komplikacija u malim krvnim žilama. Jedna od njih je retinopatija ili dijabetička bolest očiju.(4) Važno je znati da vas liječnik ne upućuje na preglede kod specijaliste za bolesti oka radi provjere oštrine vida ako imate dijabetes, već da se pregledaju krvne žile u očnoj pozadini kako bi se utvrdila moguća oštećenja krvnih žila te da se, ako ona postoje, prepozna njihova narav i težina. Oštećenja krvnih žila možda su najvažnija komplikacija dijabetesa. Naravno da se ona ne mogu otkriti kroz kožu, ali lezije krvnih žila u očnoj  pozadini dobro odražavaju promjene u tijelu. Zato se bolesnicima s dijabetesom oči moraju pregledati najmanje jednom godišnje.(4) Ako su lezije u malim krvnim žilama u oku težeg oblika, trebate na pregled očiju češće. To je izuzetno važno, jer se može dogoditi da bolesnik nema nikakvih simptoma i odjednom oslijepi u nekoliko tjedana. Slično tome, bolesti bubrega odražavaju stanje cijelog tijela, a lezije krvnih žila mogu se razviti i u bubrezima ako osoba boluje od dijabetesa. Slično kao i za pregled očiju, provjera rada bubrega neophodna je za dijabetičare bez simptoma jer su klinički simptomi obično prisutni samo kod bolesnika s već uznapredovalom bolešću bubrega. Danas se funkcija bubrega može testirati rutinskim testiranjem krvi. Oko  20-40 % bolesnika ima oštećenje bubrega. Bolesti bubrega obično prate izuzetno teška oštećenja krvožilnog sustava. Prognoza za kronične bolesti bubrega jednako je loša kao i za maligne bolesti.(4)

Koja je veza između dijabetesa i krvožilnih bolesti?

Što je zajedničko kod terapije dijabetesa i krvožilnih bolesti?

Osim smanjivanja razine glukoze u krvi na odgovarajući način, postizanje optimalnog krvnog tlaka i liječenje poremećaja metabolizma masti i drugih rizičnih faktora također su ključni aspekti za ublažavanje rizika. Drugim riječima, antihipertenzivi (lijekovi za snižavanje krvnog tlaka), lijekovi za poremećaje metabolizma masti i lijekovi koji sprječavaju zgrušavanje (inhibitori agregacije trombocita) jednako su važni u liječenju dijabetičara kao i oralni antidijabetički lijekovi (lijekovi koji smanjuju razinu glukoze u krvi, a uzimaju se na usta) i inzulin . Dijabetes tipa 2 razvije se kod pretilih osoba u 90% slučajeva. Osim pravilno odabranih lijekova, liječenje bolesnika s dijabetesom temelji se na promjeni načina života: trebali biste se prebaciti na odgovarajuću prehranu i početi redovito vježbati. Obično se preporučuje 30 minuta vježbanja dnevno, kaže se da je vaša razina aktivnosti u redu ako se počnete blago znojiti. Naravno, ako se nikada niste bavili sportom i niste bili fizički aktivni, trebali biste postupno krenuti vježbati. Potrebno je naglasiti da gubitkom kilograma ne samo da možete smanjiti razinu glukoze u krvi, već ćete time i značajno pridonijeti smanjenju krvnog tlaka, a to će imati i  koristan učinak na poremećaje metabolizma masti.(6)

Reference

Povezani članci:

Aspirin protect 100 mg tablete se koriste za sprječavanje srčanog i moždanog udara u bolesnika koji su već preboljeli srčani odnosno moždani udar te za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka nakon određenih vrsta operacija na krvnim žilama, kako bi se krvne žile proširile ili postale prohodne.

 

Djelatna tvar lijeka Aspirin protect 100 mg želučanootporne tablete je acetilsalicilatna kiselina. Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni. 
Nositelj odobrenja za stavljanje u promet u Hrvatskoj je
Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.